بسته کامل جزوات کنکور ریاضیات گسسته

دانلود جزوات کنکور حساب دیفرانسیل دانلود جزوات کنکور ریاضی فیزیک
جزوات کنکور ریاضیات گسسته
جزوه رایگان کنکور ریاضیات گسسته معرفی جزوات کنکور ریاضیات گسسته

جهت سفارش این بسته آموزشی کلیک کنید:

جزوات کنکور ریاضیات گسسته

خودآموز پیشرفته کنکور این درس به روش دکتر نورالدینی!


جزوات کنکور ریاضیات گسسته
 • معرفی کلی: بسته آموزشی کنکور ریاضیات گسسته با کیفیتی ممتاز و بسیار عالی توسط آقای دکتر علیرضا نورالدینی در حدود 120 صفحه تهیه گردیده است. بیان دقیق و عمیق مفاهیم کتاب درسی، نکات کنکوری و روش‎های سریع تکنیکی به همراه تعداد زیادی نمونه تست‎های حل شده متوسط به بالا ‎محور نگارش سراسر مجموعه جزوات کنکور ریاضیات گسسته بوده است.
 • جزئیات بسته: بسته آموزش کنکور ریاضیات گسسته در 8 جزوه به صورت مبحثی و با عناوین زیر نگارش شده است:
  • جزوه کنکوری گراف (1). این جزوه شامل: بیان دقیق مفهوم گراف و نمودار آن، تعاریف و جزئیات مختلف مربوط به گراف ها، دنباله درجات رئس گراف و بحث کامل مربوط به گراف های کامل، تهی، گراف بازه ای و گراف منتظم است.
  • جزوه کنکوری گراف (2). این جزوه در ادامه جزوه قبل شامل: مفهوم مسیر در گراف و مفهوم همبندی گراف، مفهوم دور در گراف، محاسبه تعداد مسیرها و دورهای یک گراف، بحث کامل گراف های همیلتنی، اویلری و نیم اویلری، معرفی گراف های درختی و نکات مربوطه و در پایان معرفی ماتریس مجاورت یک گراف و بیان نکات مربوطه است.
  • جزوه کنکوری نظریه اعداد (1). این جزوه شامل: معرفی اصل خوشترتیبی و اصل استقرای ریاضی و ارتباط بین آن ها، شکل های دیگر اصل استقرا (استقرای قوی ریاضی)، مفهوم عاد کردن (بخش پذیری) و نکات مربوطه و بحث کامل قضیه الگوریتم تقسیم است.
  • جزوه کنکوری نظریه اعداد (2). این جزوه شامل: نمایش عددهای صحیح و طبیعی در مبناهای مختلف، تبدیل عددها از مبنایی به مبنای دیگر و تکنیک های سریع تستی، عددهای اول و تجزیه استاندارد اعداد و کاربردهای مختلف و در پایان بحث کامل ب.م.م. و ک.م.م. اعداد صحیح است.
  • جزوه کنکوری نظریه اعداد (3). این جزوه شامل: معرفی مفهوم همنهشتی و ویژگی های آن، حل معادلات همنهشتی و تعیین باقی مانده تقسیم، بیان کامل قوانین بخش پذیری و در پایان جزوه معرفی معادله سیاله و تکنیک های سریع برای تعیین جواب ها است.
  • جزوه کنکوری ترکیبیات (1). این جزوه شامل: معرفی گراف مربوط به یک رابطه و بیان خصوصیات رابطه با استفاده از گراف، معرفی ماتریس مجاورت یک رابطه و بررسی خواص آن با توجه به ماتریس و همچنین تعیین تعداد رابطه های خاص با استفاده از ماتریس مجاورت است.
  • جزوه کنکوری ترکیبیات (2). این جزوه شامل: بیان اصل شمول و عدم شمول و کاربردهای آن، نظریه گل ها و کاربردهای آن در شمارش و تعیین تعداد جواب های صحیح معادلات و در پایان معرفی تابع حسابی اویلر و کاربردها و نکات دقیق آن است.
  • جزوه کنکوری احتمال (3). این جزوه در ادامه جزوات احتمال از بسته جبر و احتمال شامل: معرفی احتمال شرطی و محاسبه آن، پیشامدهای مستقل، قانون احتمال کل و قضیه بیز و در پایان بحث کامل متغیرهای تصادفی است.
 • تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1395
خرید جزوه کنکور ریاضیات گسسته
 • نسخه چاپی: در این روش، مجموعه جزوات با پرینت 50 درصد رنگی و با کیفیتی عالی توسط پست پیشتاز (حداکثر 3 روزه) ارسال می‎گردد. هزینه‎ی ارسال جزوات در این روش به عهده‎ی درس‎آموز است.
 • قیمت کل جزوات: 160 هزار تومان

 • فایل جزوات: در این روش فایل‎های جزوات به صورت pdf با کیفیت عالی و قابل چاب از طریق ایمیل (همان روز ثبت سفارش) ارسال شده و در این روش جزوات با حدود 30 درصد تخفیف ارائه می‎گردد.
 • قیمت کل فایل‎های جزوات: 110 هزار تومان

با این بسته آموزشی به اوج برسید!

جهت سفارش این بسته آموزشی کلیک کنید:

خرید جزوات کنکور ریاضیات گسسته

کاربر گرامی؛

 • ارتباط مستقیم با مدیریت،

 • درخواست مطالب آموزشی،

 • هرگونه پیشنهاد جهت بهبود خدمات

09356008454 روش های ارتباطی با درس آموز