جزوات آموزشی ریاضیات 2 سال دوم دبيرستان

یکی از هدف‎ها و فعالیت‎های مهم ما در وبسایت درس‎آموز ارائه بهترین جزوه‎های آموزشی و کمک درسی دروس تمام پایه‎های دبیرستان و دانشگاهی در تمام مقاطع تحصیلی است. ناگفته پیداست که تکمیل و تحت پوشش قرار دادن تمام این موارد به زمان قابل ملاحظه‎ای نیاز دارد که تیم علمی درس‎آموز در این راستا در حال فعالیت است.

در این بخش، امکان دانلود جزوه‎های آموزشی و مطالب کمک آموزشی درس ریاضی 2 سال دوم دبیرستان فراهم گردیده است. جزوات کمک آموزشی با موضوعات: الگو و دنباله (دنباله حسابی و هندسی، تقریبات اعشاری و ریشه‎های اعداد)، تابع (مفهوم تابع، نمودار تابع، یک‎به‎یک بودن و وارون تابع)، توابع خاص، تعیین علامت و نامعادله (توابع ثابت، قدرمطلقی و رادیکالی، توابع گویا و درجه 2)، توابع نمایی و لگاریتمی (نمودار تابع نمایی و معادله نمایی، نمودار و معادله لگاریتمی و حل معادلات لگاریتمی)، مبحث مثلثات (نمودارها و خواص سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت، ویژگی‎های نسبت‎های مثلثاتی و کاربردهای مثلثات)، ماتریس (جمع، تفریق و ضرب ماتریس‎ها، قرینه و وارون ماتریس) و در پایان مبحث ترکیبیات (اصول شمارش جمع و ضرب، ترکیب، جایگشت و تبدیل) تقدیم دانش آموزان عزیز می‎گردند.

جزوات جدید این درس، تألیف دکتر نورالدینی، از ابتدای مهرماه 1393 به مرور در سایت قرار خواهند گرفت!

عنوان فایل نوع فایل

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل اول: (1) تصاعد حسابی و هندسی

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل اول: (2) دنباله‎ی تقریبات و ریشه‎گیری

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل دوم: تابع (1) (جدید)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل دوم: تابع (2)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل سوم: توابع خاص و نامعادلات (1)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل سوم: توابع خاص و نامعادلات (2)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل چهارم: توابع نمایی و لگاریتمی

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل پنجم: مثلثات (1)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل پنجم: مثلثات (2)

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل ششم: ماتریس

pdf

دانلود جزوه و درسنامه ریاضی 2 فصل هفتم: ترکیبیات

pdf

بسته کامل جزوات ریاضیات سال دوم دبیرستان

چاپ شده

آیا بسته کامل آموزشی ریاضیات دوم دبیرستان از تألیفات استاد ریاضیات دکتر علیرضا نورالدینی را می‎خواهید؟ جهت آشنایی با این بسته‎ی آموزشی از لینک زیر استفاده نمایید: